Branchevereniging NVPB

De Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement bedrijven (NVPB) behartigt de belangen van bedrijven, die zich beroepsmatig bezighouden met de wering en/of bestrijding van plaagdieren. Onze leden voeren de wering en/of bestrijding uit en zij ontwikkelen en distribueren de hiervoor benodigde producten en kennis. Wij vertegenwoordigen zowel particuliere als (semi-)overheidsbedrijven, die diensten verrichten of producten verkopen op het gebied van plaagdiermanagement en curatieve houtbescherming. Onze leden vertegenwoordigen (met elkaar) zo’n 90% van de Nederlandse markt.

Wat doet NVPB?
De NVPB geeft in haar beleid prioriteit aan voorkoming en minimalisering van de risico’s voor de mens, de volksgezondheid en het milieu.

  • belangenbehartiging, zowel op nationaal als Europees niveau
  • deskundige gesprekspartner voor overheid en belanghebbende organisaties en instanties
  • kwaliteit en verdere professionalisering van plaagdiermanagement
  • gezamenlijke promotie en lobby vanuit de branche
  • kennisoverdracht en normering van uitvoering
  • betrokkenheid bij de totstandkoming van wet- en regelgeving
  • platform voor discussie, voorlichting en samenwerking

De NVPB streeft naar een verdere professionalisering van plaagdiermanagement.

Website: www.nvpb.org

Zie ook:
> KAD
> Certificeringsinstituut CPMV

Ongediertebestrijder inhuren?

Kom direct in contact met lokale ongediertebestrijders. Voor een passende oplossing!

Ongediertebestrijder inschakelen